Het GMR Platform

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een verplicht orgaan binnen het CSO en bestaat uit een ouder- en personeel geleding. Samen vormen zij een actief team dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen binnen het bestuur.

Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Platform van Medezeggenschapsraden van de drie scholen van Stichting CSO (GMR). Deze raad is samengesteld uit MR leden van de drie scholen van het CSO, 3 personeelsleden en 3 ouders. Samen met de bestuurder worden beleidszaken op stichtingsniveau besproken en goedgekeurd, of wordt er advies gegeven door de GMR aan de bestuurder. Deze procedures zijn vastgelegd in de WMS. Via www.infowms.nl kunt u meer informatie vinden over de WMS. De GMR leden worden gekozen vanuit de MR van de verschillende scholen.

Samenstelling GMR

Monique Ypma (Voorzitter) en Anja de Munnik De Zonnehoek (personeel)
Barbra Gerlich De Zonnehoek (ouder)
Matthias Hutte en Rianne Zwolsman De Boog (personeel)
Ronald Burger De Boog (ouder)
Inge Nicolay De Prinsenhof (personeel)
Vacant De Prinsenhof (ouder)

Erik Wijtsma is de bestuurder van CSO Apeldoorn.

Via het e-mailadres gmr@cso-apeldoorn.nl kunt u informatie over de GMR opvragen.

Documenten

GMR Jaarverslag 2023

————————————————————————-

GMR Medezeggenschapsstatuut aug 2022 – juli 2024

GMR Reglement 2022-2023

GMR Huishoudelijk Reglement 2022-2023