Onze identiteit

CSO biedt, vanuit Bijbels perspectief, kwalitatief hoogwaardig christelijk speciaal onderwijs aan kinderen met een speciale hulpvraag. Hierbij gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij bieden een passende onderwijsomgeving voor onze leerlingen die stimulerend, uitdagend en veilig is.

Deze omgeving moet bijdragen aan:

  • de ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld;

  • de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen in brede zin, zo optimaal mogelijke leerprestaties;

  • zelfredzaamheid en sociale competenties.

Onze missie

Ons doel is dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren als volwaardig lid van de maatschappij. Voor leerlingen van 4 t/m 19 jaar met een specifieke onderwijskundige en/of ondersteuningsbehoefte, bieden wij alle leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit doen we vanuit ons hart en onze expertise.

Bestuur

Bestuurder 
– dhr. E. Wijtsma

Raad van toezicht:
– dhr. P.J.H. Bouwsema (voorzitter)
– dhr. L. van Oorspronk
– Mevr. E.G. Vos
– dhr. F.H. ten Klooster

Expertise

CSO biedt niet alleen onderwijs, wij helpen leerlingen en collega-scholen ook graag met onze expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgtrajectbemiddeling, sociale vaardigheidstraining, autisme en arbeidstoeleiding.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel naar ons bestuurssecretariaat: 06 10 701 201. We staan u graag te woord.