Samenstelling RvT

Liesbeth Vos Voorzitter
Wim Peter Boomgaard Lid
Jan van Casteren Lid
Freek ten Klooster Lid
Bert Rödel Lid
   

Bert Rödel

Ik ben al ruim dertig jaar woonachtig in Markelo, gemeente Hof van Twente.

Voor mij is “een goede leraar iemand die iets uit je haalt in plaats van in je stopt”. Deze quote omarm ik en herken deze vanuit mijn natuurlijke nieuwsgierigheid en was voor mij de motivatie om als lid van de Raad van Toezicht te solliciteren.

Ik wil vanuit mijn rol als lid van de raad van toezicht graag een bijdrage leveren aan het bieden van een veilige schoolomgeving, waar je rust en vertrouwen vindt, waar leerlingen zich gehoord en gezien voelen en waar je jezelf mag zijn. Bij goed onderwijs hoort ook goede huisvesting. De huisvestingsproblematiek binnen CSO Apeldoorn is voor mij een onderwerp wat ook frequent op de agenda gaat komen bij de Raad van Toezicht.

Documenten

* Jaarverslag RvT 2021