Autisme Steunpunt Apeldoorn

Het Autisme Steunpunt Apeldoorn bestaat uit ervaren functionarissen die breed georiënteerd zijn op het gebied van autisme en onderwijs. Vanuit onze deskundigheid en ervaring bieden wij begeleiding op maat. Ons doel is dat iedere leerling met autisme kan rekenen op de juiste zorg en begeleiding, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Het Autisme Steunpunt Apeldoorn valt onder de expertiseafdeling van Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn. Wij staan regionaal en landelijk bekend om onze deskundigheid op het gebied van autisme. Graag helpen wij mensen binnen en buiten het onderwijs met het oplossen van problemen rondom ASS-problematiek.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website: www.autismesteunpunt-apeldoorn.nl.


Konings College

Het Konings College is onderdeel van het VSO De Zonnehoek en is een onderwijsalternatief voor middelbare-schoolleerlingen met ASS en internaliserende problematiek. Deze leerlingen hebben een verstoorde schoolgang en/of een grote ondersteuningsbehoefte. Het gaat hier om leerlingen die niet in staat zijn om de schoolgang of leerontwikkeling zelfstandig op te pakken. Zij hebben vaak weinig zelfvertrouwen door negatieve (onderwijs)ervaringen. Deze leerlingen kunnen bij het Konings College re-integreren via een maatwerktraject.

Contact

Autisme Steunpunt Apeldoorn
Citroenvlinder 77
7323 RC Apeldoorn

T (055) 534 07 41
E info@autismesteunpunt-apeldoorn.nl