Vandaag kregen wij het inspectierapport binnen waarin de inspectie onder andere het volgende aangeeft…

Stichting CSO Apeldoorn heeft met het stelsel zicht op de kwaliteit van het onderwijs in zijn scholen en we zien dat het bestuur dit zicht benut om te sturen op de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen.

We zijn trots op het behaalde resultaat en nodigen u van harte uit het rapport te lezen!